Vem är Jesus dold för i dag?                                 

     Först, för vilka människor är Jesus dold, och sedan, för vilka folk är Jesus dold.       

Jesu ord i Matt. 11:25 talar om vilka människor Jesus är dold för,

”Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.”, .... och ordet i Matt. 16:15-17,
”Då frågade han dem: Vem sägen då I mig vara? Simon Petrus svarade och sade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Då svarade Jesus och sade till honom: Salig är du, Simon, Jonas son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himmelen.”  
 
Väldigt många bland Guds egendomsfolk hade sett Jesus göra de gärningar som Jesus sände bud till Johannes om;  
”… blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, för fattiga förkunnas glädjens budskap.” Luk. 7:22, men likväl, ….  Jesus var dold för dem. Väldigt få hade sett det Petrus hade sett, att Jesus var/är långt, långt, mer än sann människa, att Jesus är sann Gud, 1Joh. 5:20.
Så där, i Juda land, var Jesus mitt ibland sitt eget folk, men han var ändå dold för den stora skaran. Men där var också Jesu lilla hjord, Luk. 12:32, de hade en hemlighet i sina hjärtan, det var de människor som likt Marta, Maria och Lasarus kände Jesus i Anden, det var dem som likt Emmausvandrarna, hade lyssnat till Jesu röst och därvid fått brinnande hjärtan. Luk.24:13-35.   
I Joh. 9:39 sade Jesus dessa märkliga ord;

”Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende och för att de som se skola varda blinda.”
Det ligger väldigt mycket i dessa till synes enkla ord. Vilka var det som såg Jesus med sina ögon? Det var Jesu eget folk, Juda hus. Jesus blev dem till dom, därför att de såg, men trodde icke. De såg och dömde Jesus efter hans yttre gestalt,
”Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.”
Jes. 53:2.
De såg inte Jesus med sina andliga ögon och de hörde inte Jesus med sina andliga öron,

”Så fullbordades på dem Esaias profetia, Med hörande öron skolen I höra och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se och dock alls intet förnimma.” Matt. 13:14.
Därför förblev Jesus dold för Juda hus.

Jesus sade dessa välsignade ord, 
”Saliga äro de som icke se och dock tro.” Joh. 20:29,
och Petrus, som själv hade fått nåden att se vem Jesus är, skrev dessa lika välsignade ord till de förlorade fåren av Israels hus; (för att förstå detta måste vi först förstå den viktiga skillnaden mellan Israels hus och Juda hus, en skillnad som är fördold för en majoritet av den kristna församlingen)

”Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje.” 1Petr. 1:8. (Israels hus hade blivit bortförda i fångenskap till Assyrien ca. 700 år före Kristus men under Jesu tid på jorden levde de i mindre Asien och i västra Europa)
 
Så är Jesus, än idag, dold för Juda hus, som har sett honom, men uppenbar bland Israels hus, som icke har sett honom. (uppenbar bland Israels hus? Det var först och främst Paulus som förkunnade Evangeliet, både muntligt och genom sina brev, till Israels hus, men både Petrus och Jakobs brev var riktade till de förlorade fåren av Israels hus. Det är i Kristi församling i de israeliska nationerna som Jesus har varit uppenbar och ej dold, detta gällde först och främst under 1600, 1700, 1800 och 1900talen, alltså tiden efter Reformationen). Paulus säger att förstockelse har drabbat en del av Israel. Det gäller både Israels hus och Juda hus, men den allra största förstockelsen (förblindelsen) är i Juda hus ty de ser inte det som Israels hus (folk) ser, nämligen, vem Jesus är.
I Rom.11:25 talar Paulus om förstockelsens hemlighet. En del av denna hemlighet är, att Juda folk (Juda hus) är mycket väl medvetna om vilka dom själva är, nämligen Abrahams barn och Juda stam,
men, … dom är lika mycket, eller mer, omedvetna om vem Jesus är, nämligen den i Skrifterna utlovade Messias, Herren, Frälsaren ifrån deras synder.
Med Israels folk är det tvärtom, helt omvänt, den kristna församlingen vet att Jesus är världens 
Frälsare ifrån våra synder och även den ofrälste "mannen på gatan" vet vem Jesus är, men, … dom vet inte vilka dom själva är, nämligen Israels hus.

 
Så, för vilka folk är Jesus dold idag? Jesus är mest dold för Juda hus, Juda folk. Därefter är Jesus mest dold för hedningarna, de har ända sedan Jesu och apostlarnas tid och fortfarande, endast, ”ätit” av smulorna som fallit ifrån deras herrars bord.
Jesus är minst dold och därmed mest uppenbarad för Israels folk (hus), ty bland dem har Simeons profetia gått i bokstavlig uppfyllelse.
(denna viktiga profetia kan vi inte förstå, om vi inte först förstår vilka folk som är ”Israels hus”)
När Simeon höll Jesusbarnet i sin famn, uttalade han denna underbara profetia,

”Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett din frälsning, vilken du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet, som skall givas åt ditt folk Israel. (given även till Juda hus, men som inte tog emot honom och fick del av Guds härlighet, uppenbarad i Jesus) Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.” Luk. 2:29-32.

Må allas vår bön vara till Herren att han öppnar våra andliga ögon så att också vi ser och förundras över att denna profetia för 2000 år sedan, har blivit bokstavligt uppfylld, just för det folk som Simeon förutsade, Guds folk Israel. Israels tio förlorade stammar, som efter Jesu död och uppståndelse, har, som Jesus uppenbarade i liknelsen om den förlorade sonen,  .... 
blivit återfunna.