Ett nytt tempel i Jerusalem?                                       

Planerna och tron på ett nytt tempel i Jerusalem är fel fokus för det Nya Förbundets folk och det är en av vår tids största villfarelser.
 
Tron på och förberedelserna för ett nytt tempel i Jerusalem, är inte endast en av de största villfarelserna inom den evangeliska kristendomen, det är även en styggelsernas STYGGELSE i Guds ögon och det är en direkt ANTIKRISTLIG tro och förberedelse av en byggnad som Jesus satte punkt och slut för när han sade; 
”Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.” Matt. 24:2.

Det var det SISTA och slutgiltiga ordet om templet i Jerusalem och den som lägger till att det skall bli ett nytt tempel i Jerusalem, med återinförande av det Gamla Förbundets djuroffer och prästadöme, han lägger något främmande till Guds Ord, han bär fram främmande eld inför Herren, ..... det är mycket allvarligt, se 3Mos.10:1.
Jesus, och ingen av apostlarna, har icke med ett ord förutsagt ett återuppbyggt tempel i Jerusalem, ej heller någon av profeterna i det Gamla Testamentet.
När den romerska hären år 70 ödelade Jerusalem och rev ned Herodes tempel, så var det på Guds uppdrag de gjorde det. Skall då människor åter bygga upp det som Gud har dömt och rivit ner?
Om ett nytt tempel börjar byggas i Jerusalem, då blir det i direkt opposition till det nya tempel som Gud, allt sedan pingstdagen, bygger av levande stenar.  Var viss om att då har det Guds dom över sej från första byggstenen till den sista och det kommer att möta samma öde som Herodes tempel.
 
Det var i det Gamla Förbundet som Gud lät konung Salomo bygga ett hus åt sitt namn, 1Kon. 5:5, men, käre läsare, det Gamla Förbundet är över, det är slut, det är borta för all framtid. Så se dej inte tillbaka på det som Gud har tagit bort, …. döda stenar och ”dödens ämbete”. 2Kor.3:7.
När Jesus på korset sade; ”Det är fullbordat”, då var ALLT som hörde till det Gamla Förbundet fullbordat, avslutat. Tempel gjorda med människohänder var avslutat för ALL framtid.
Därefter gäller Jesu ord;
”Bryten ned detta tempel, så skall jag inom tre dagar låta det uppstå igen.”
Joh. 2:19.
Judarna var så fastlåsta vid sitt gamla tempel, byggt med händer, att de anklagade Jesus för dessa ord, Matt. 26:61. Skall då vi idag vara lika andligt blinda och inte ta lärdom av deras förstockelse? Skall vi fortfarande tro på ett nytt tempel i Jerusalem, 2000 år efter att Gud har förkastat stentemplet och i stället givit oss ett levande tempel, det templet är Jesus och de på honom troende är levande stenar i detta tempel.
 

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?” 1Kor. 3:16.
”…. och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, ….” 1Petr. 2:5.
Jesus är det enda tempel som Gud har sanktionerat, låt oss därför förstå att ett planerat tempelbygge i Jerusalem, är i direkt opposition till Guds sanna tempel och att det därmed är under Guds dom redan på planeringsstadiet.
Stefanus fick sona med sitt liv för att han sade sanningens ord till judarna Låt oss lära av denne man,

”…. en man som var full av tro och helig ande, ….”. Han sade;
”Dock, den Högste bor icke i hus, som äro gjorda med händer, ty det är, såsom profeten säger: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta. I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den Helige Ande, I likaväl som edra fäder.”
Apg. 7:48-51.
Må vi ta lärdom av deras vilsefarande och inte vara "hårdnackade" som dem och inte stå emot den Helige Ande som dem, utan i stället tro Guds Ords undervisning om att Jesus och dem som tror på honom är det Nya Förbundets tempel.

 Efter Jesu uppståndelse gäller inte längre något tempel i Jerusalem, gäller inte längre något tempel byggda med människohänder, nu gäller Jesu ord;  

”Jesus sade till henne: ”Tro mig kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem, som I skolen tillbedja Fadern.” Joh.4:21