Citat                                                         

"Var tyst eller säg något som är mera värt än tystnaden." okänd

"Diskussion - en metod att befästa andra i deras villfarelser." okänd

"Få är de människor som saknar medlemskort i en eller annan Förening För Inbördes Beundran."
Hjalmar Bergman, (1883 - 1931)

"Ingenting är svårare och fordrar mer karaktär än att befinna sig i öppen motsats till sin tid och högt säga "Nej". Kurt Tucholsky, (1890 - 1935)

"För att komma till källan måste man simma mot strömmen." Stanislaw Jerzy Lec, (1909 - 66)

"De organiserade statliga, sociala och religiösa samfunden i vår tid är inriktade på att förmå den enskilde att icke genom enskilt tänkande arbeta sig fram till en åsikt utan i stället tillägna sig de åsikter de tillrett åt honom. En människa som tänker självständigt och därigenom blivit en  andligt friboren är för dem något obekvämt och kusligt." Albert Schweitzer, (1875 - 1965)

                                                                               "Veckans visdom"                                                                                                
"Den utarbetade fadern kom hem, och hans sex barn stormade över honom. När ungarna stormade som värst fick pappan syn på en världskarta i tidningen, som han förtvivlat försökte läsa. Han fick en idé, rev sönder kartan och gav bitarna till barnen. - Så där! Lägg det här pusslet nu, så man får lite lugn och ro, sa pappan. Barnen försvann men kom tillbaka mycket fort med pusslet prydligt hoplimmat på en bit kartong.  - Hur i all världen klarade ni av det så snabbt? sa fadern.  - Jo, sa den äldste, det fanns en bild av en människa på baksidan av kartan, och när vi hade fått ordning på människan, var världen också i ordning.!" okänd

"Människorna snubblar då och då över sanningen, men de flesta reser sig och går vidare som om ingenting hänt." Winston Churchill, (1874 - 1965)

"Att bli hyllad av alla är farligt. Att inte bli motsagd av någon är värre." W E Gladstone, (1809 - 98)

"Erfarenheten lär oss att ingen blir mindre trodd än den som uttalar hela sanningen." A Ruge, (1802 - 80)

"A religious diskussion is like a dogfight in a flowerbed, nothing is settled, but the flowers."  okänd
(fritt övers. "En religiös diskussion är som ett hundslagsmål i en blomsterrabatt, ingenting är grundlagt, förutom blommorna.")

"You are special, because God made you special." okänd
(fritt övers. "Du är speciell, därför att Gud skapade dig speciell")