Bartimeus                                                

Jesu möte med den blinde Bartimeus. Vad kan denna till synes enkla händelse lära oss?      

En dag när Jesus vandrade så satt det en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, han ropade;

"Jesus, Davids son, förbarma dig över mig." Jesus frågade honom;
"Vad vill du, att jag skall göra dig?" "Den blinde svarade honom; "Rabbuni, låt mig få min syn."
Mark. 10:46-52.
Har du tänkt på det märkliga i denna händelse? Jag menar något annat än själva händelsen, nämligen Jesu fråga till Bartimeus. Den var märklig därför att Jesus visste i förväg att han skulle träffa Bartimeus och han visste att han var blind och även att han önskade få sin syn. Ändå frågar Jesus;

"Vad vill du att jag skall göra dig?"
Med detta så vill Jesus visa oss en andlig lärdom. Vad är den andliga lärdomen i denna händelse? Att den som är blind, önskar att få sin syn, är en självklarhet, det behöver ingen fråga om. Men, …. de som är andligt blinda, Guds tjänare, Jes.42:19, det är ingen självklarhet att de önskar att få, "öppnade ögon", ty, ".... sina ögon hava de tillslutit...".  
Det är här som Jesu märkliga fråga får sin verkliga betydelse, ty Guds folk vill i allmänhet inte höra och inte se, Matt. 13:13-15, och när vi inte vill ta emot Guds Ord då drar vi en dom över oss själva, det är därför som Jesus säger;

"Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende och för att de som se skola varda blinda." Joh. 9:39, m.a.o. de som lika enträget som Bartimeus ropar till Jesus;  
"Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag." Ps. 119:18, (det betyder; undren i Guds vägar och Guds plan), de; skall få sina andliga ögon öppnade, medan de som redan menar sig se och förstå och inte ropar till Jesus när de förnimmer att det är han som genom sitt Ord möter dem på livsvägen, de; skall vara andligt blinda.