Jesus skall regera                                            

Kommande brev eller allra helst, en snar verklighet. Kom snart Herre Jesus.