Välkommen till Kristna brev!
                                                          Brev till de andligt hungrande
"Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall; alla dina svallande böljor gå fram över mig." Ps. 42:8

"Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar." Ps. 72:8

"O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor." Jes. 48:18

"Ty jorden skall varda full av Herrens härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet." Hab. 2:14

"Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade." Matt. 5:6
"Saliga ären I som nu hungren, ty I skolen bliva mättade. Saliga ären I som nu gråten, ty I skolen le." Luk. 6:21