Välkommen till Kristna brev!
                                                          Brev till de andligt hungrande
"Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall; alla dina svallande böljor gå fram över mig."
Ps. 42:8
"Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar." Ps. 72:8
"O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor." Jes. 48:18
"Ty jorden skall varda full av Herrens härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet." Hab. 2:14
"Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade." Matt. 5:6