George Washingtons vision                                

        Vad har George Washingtons vision med Hesekiels profetia i kap. 38 att göra?        

George Washington var Amerikas förste president. Han var en gudfruktig man och en bönens man. År 1777 gav Gud honom en vision över Amerikas framtid. Amerika skulle drabbas av tre stora olyckor, de två första har redan gått i uppfyllelse, den tredje och allvarligaste återstår. Min tro är att den tredje och sista olyckan i George Wasingtons vision om Amerikas framtid, är uppfyllelsen av Hesekiels profetia i kap. 38.
(George Washingtons vision finns att läsa/höra på Internet)

Den allmänna läran är att Hesekiels profetia i kap. 38 handlar om Gogs angrepp på nationen Israel. Jag tror att vi har missförstått denna profetia, …. den handlar inte om nationen Israel i mellanöstern, den handlar om Gogs angrepp på folket Israel, (i Guds Ord benämnt Israels hus, till skillnad från Juda hus) i detta fallet, den största av Israels ”förlorade” stammars nation, USA,  (Efraim), som Jakob förutsade i 1Mos.48:19. Jakobs profetia löd; 

" ..... också av honom (Manasse) skall ett folk komma, också han skall bliva stor; men hans yngre broder (Efraim) skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk."
I 1Tess.5:21 säger Paulus; ”… pröven allt, ….”, …  här vill vi pröva om  den allmänna läran om Hes. kap. 38 är biblisk.
Det är väldigt lätt att vi tar för givet att traditionens läror är detsamma som Bibelns lära. Vi är inte benägna att ifrågasätta dem pga. att de har funnits så länge och pga. att vi inte är villiga att gå mot strömmen.
Om vi vill se och förstå mer och längre än vad traditionen har lärt oss, då måste vi vara villiga att kliva upp ur dess djupa hjulspår, villiga att gå mot strömmen, ty det är endast dem som går mot strömmen, som kommer till källan. Och då skall vi upptäcka mycket, mycket, i Guds Ord, som vi inte har förstått eller sett tidigare.
 
I Hesekiel kap. 38 står det om Gog och alla de skaror som har församlat sig med denne för att, enligt traditionens läror, angripa nationen Israel i mellanöstern. Inom de flesta kristna församlingar är denna lära så självklar så att det finns inte ens en tanke på att ifrågasätta den, dock, … det finns anledning att ifrågasätta denna lära.
Först och främst därför att Hesekiels profetia stämmer inte in på nationen Israel, men stämmer in på den nu mäktigaste nationen i världen, Amerika, som är en uppfyllelse av Jakobs profetia över en av Josefs söner, troligen Efraim. (profetians uppfyllelse för  Manasse  är troligen Storbritannien)

Så till Hes.38 och vers 8.
Nationen Israel har inte fått,
”… ro efter svärdet”,… men det har folket i Amerika fått sedan de utvandrade från Europa under 1600, 1700 och 1800-talen.
”… hopsamlat från många andra folk,” ... det har även Amerika blivit.
”… upp till Israels berg”. Ordet ”berg”, i Bibeln, skall inte alltid förstås bokstavligt, det är ofta ett symboliskt ord för stor makt. Ett exempel på detta läser vi i Matt. 21:21, ".... utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: Häv dig upp och kasta dig i havet, och det skall ske." Här talar Jesus inte om något berg av sten som skall kastas i havet, nej, han talar i symboliskt språk om två nationer, först fikonträdet, Juda nation och sedan, ... ”detta berg”, en stor makt, Romarriket, som då ockuperade Palestina. Det var judafolkets högsta önskan, att när deras Messias kom till dem, att han skulle befria dem från, ”detta berg”, Romarriket. Uttrycket "kasta i havet" lever kvar ännu i dag. Som de flesta känner till, så är det nu andra folk/nationer som önskar "kasta" nationen Israel i havet.

Lärjungarnas fråga till Jesus visar att folkets önskan var att bli befriade från, "detta berg", Romarriket;

”Herre, skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?” Apg.1:6. Jesus hade både tro och makt att med sitt blotta ord kasta Romarriket i havet, men det var inte Faderns uppdrag för honom att befria dem från den yttre fienden, utan från den inre fienden, den gamla/fallna Adamsnaturen. Den befriade Jesus dem ifrån, ty den dog med Jesus på korset.  
 
Nationen Israel är ingen stor makt, men är beroende av den nation i världen som är en stor makt, Amerika, som är upphöjda över alla folk på jorden, som Mose förutsade i 5Mos. 28:1.
Israel bor inte,
”… där i trygghet.”, … men det gör Amerika. 
Vers 13;

”Har du (Gog) kommit ….. till att taga stort rov?” ”Stort rov” finns inte i Israel, men finns i Amerika, ty både Efraim och Manasse fick ärva sin fader Josefs mycket stora välsignelser, förutsagt i 1Mos. 49:22-26.

Hesekiels profetia handlar om antikristna nationers angrepp på en kristen nation som står dem emot. Det finns endast en nation i världen som är mäktig att stå dem emot och det är Amerika. Nationen Israel är inte en kristen nation, men det är Amerika. Angreppet handlar om vrede mot en nation som pga. sin makt är en stötesten och ett hinder för alla antikristna nationer i världen att göra sina onda gärningar. Den makten är det idag endast Amerika som har och det var förutsagt genom Mose mun i 5Mos. 33:17.