Great seal of United States                                 

     Vad har Guds mycket stora löften till Abraham, Isak och Jakob för värde, ........ 
      om vi inte kan se dem uppfyllda?


The Great Seal of the United States, är USA:s nationalsigill eller nationalsymbol. Vad kan det lära oss? Väldigt mycket, ty det är ett tecken.
 
Ett av Guds mycket stora löften till sitt egendomsfolk, var löftet till Josefs två söner, Efraim och Manasse. Vi finner det i 1Mos. 48:19,

”Men hans fader ville icke, han sade, Jag vet det, min son, jag vet det, också av honom (Manasse) skall ett folk komma, också han skall bliva stor, men hans yngre broder (Efraim) skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk.”
Här förutsäger Jakob att Manasse skall bli ett stort folk och att Efraim skall bliva ännu större. Var detta Jakobs önskedröm eller var det Guds ord och löfte genom Jakobs mun? Förvisso det senare!
Av Josefs två söner skulle det bli ett STORT folk och ett ännu STÖRRE folk. Dessa två folk skulle dessutom vara upphöjda över alla folk på jorden och de skulle vara huvud och icke svansnationer, 5Mos. 28:1, 13.

Är det möjligt att inte se vilka två nationer som är världens huvudnationer??? Ja, …. för Guds folk är det möjligt! Jesajas profetia gällde inte endast Guds folk då, den gäller även Guds folk idag,

”….. och med seende ögon skolen I se och dock alls intet förnimma.”
Blir Guds namn ärat när Guds folk ser ett litet land i mellanöstern som uppfyllelsen av profetiorna, medan den verkliga uppfyllelsen (den ena) är 470 ggr större? Så frågan kvarstår, vad har Guds mycket stora löften för värde, om vi inte kan se dem uppfyllda? Är Herren en Gud som ger stora löften, men som inte förmår att uppfylla dem? Är Herren en Gud som begynner ett verk, men inte förmår att fullborda det? Luk. 14:30. Nej och åter nej! Job sade;
”Ja, jag vet, att du förmår allt och att intet som du besluter är dig för svårt.” 42:2.

Låt oss be Herren om att få samma förvissning om Guds storhet, som Job hade fått.
Vad har USA:s nationalsigill med Guds löften till Josefs söner att göra? Det är ett tecken på denna stora nations härkomst! Det är ett tecken på att USA är uppfyllelsen av Guds löfte till Efraim, (eller Manasse).
Vi har lättare att förstå det om vi ser sigillet framför oss. Gå in på Wikipedia och skriv i sökrutan; ”great seal of the united states”.
Sigillet är tecknat på båda sidor. Framsidan visar en örn och baksidan en pyramid. Örnen är en Biblisk symbol som är starkt knuten till Guds folk Israel.

”….. huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig.” 2Mos. 19:4, 5Mos. 32:11.
”….. han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.” Ps. 103:5. Jes. 40:31. ”Men åt kvinnan (Israel) gåvos den stora örnens två vingar, ….. ” Upp. 12:14.

Ovanför örnen är en mycket viktig symbol, den yttre, vita ringen, symboliserar molnstoden och den inre gula ringen, eldstoden, och de 13 stjärnorna symboliserar Israels 13 stammar.
 

”Och Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod …… och om natten i en eldstod …. ”2Mos.13:21. I texten ovanför örnen står det;
”E Pluribus Unum”, vilket betyder, en ut av många, mao. en stam av många. I den högra klon håller örnen en olivkvist med 13 blad och 13 bär och i den vänstra klon 13 pilar, båda syftande på Israels 13 stammar. (Ja, du läste rätt, Israel blev 13 stammar därför att Josefs båda söner blev Jakobs söner, 1Mos. 48:5.)

Olivkvisten i den högra klon är symbol för Israel, Hos. 14:7, Rom. 11:24. Pilarna i den vänstra klon är en symbol för Jakobs välsignelser över Josef,

”Bågskyttar oroa honom, de skjuta på honom och ansätta honom, dock förbliver hans båge fast ….” 1Mos. 49:23-24.  
På sigillets baksida är en pyramid med ett öga ovanför, symboliserande Guds allseende öga. Men vad symboliserar pyramiden? Pyramiden är ju en egyptisk företeelse, vad har den med USA att göra? Vad annat kan det ha att göra med USA än att Egypten var Efraims (och Manasses) födelseland?

Ovanför pyramiden står texten, ”ANNUIT COEPTIS” (13 bokstäver) vilket betyder;

”He has prospered our beginnings”  "Han, (Gud) har låtit vår början blomstra".
Räknat från år 1776 så har ingen annan nation på så kort tid blivit världens mäktigaste nation. Så ser vi att Herrens löften genom Jakobs mun (1Mos.48:19) och genom Mose mun (5Mos.28:1 och 13)  är uppfyllda i första hand på USA (Efraim) och Storbritannien (Manasse). Efraim och Manasse var bröder, kan du se uppfyllelsen i de två brodersnationerna USA och Storbritannien? 


Under pyramiden står dessa ord; ”NOVUS ORDO SECLORUM”,  som betyder, ”The new order of the ages.” Detta är troligen ett profetiskt ord som pekar på den dag då förebilden, Josef, som härskare i Egypten, skall bli uppfylld genom Jesu återkomst, ty då skall han;
”….. härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.” Ps. 72:8.
Det blir en stor och välsignad dag, det blir; ”The new order of the ages”.

Slutligen, på US dollarsedlar står texten, ”In God We Trust”.  Vilka, om inte Efraims förfäder, Abraham, Isak, Jakob och Efraims fader, Josef, var det som hade denna förtröstan till Gud.
De var alla delaktiga i Herrens förbund med Abraham, och det är Efraim också, och därför säger Efraim,
”In God We Trust”.
(Tillägg: Som ytterligare ett tecken/vittnesbörd på denna nations gudomliga härkomst, se och lyssna på följande video från förre presidenten, Ronald Reagans tal: "Remarks at the National Prayer Breakfast in Washington DC febr. 1984":    youtu.be/wRy_xSe1PKo
Lägg särskilt märke till en f.d. ambassadörs i USAs ord i ett brev till presidenten vid 7:55. 
När vi läser Guds löfte till Josefs son, Efraim, i 1Mos.48:19, vem kan undgå att se att denna nation är uppfyllelsen av detta löfte? )