Vad skrev Jesus?                                          

"Då förde översteprästerna och fariseerna dit en kvinna, som hade blivit beträdd med äktenskapsbrott; och när de hade lett henne fram, sade de till honom: Mästare, denna kvinna har på bar gärning blivit beträdd med äktenskapsbrott. Nu bjuder Moses i lagen, att sådana skola stenas. Vad säger då du? Detta sade de för att snärja honom, på det att de skulle få något att anklaga honom för. Då böjde Jesus sig ned och skrev med fingret på jorden. Men när de stodo fast vid sin fråga, reste han sig upp och sade till dem: Den av eder, som är utan synd, han kaste första stenen på henne. Sedan böjde han sig åter ned och skrev på jorden." Joh. 8:3-8.

Allt vad Jesus sade och gjorde under sin korta tid, 3,5 år, av tjänande, var mycket märkliga ord och gärningar, därför att det var inte hans egna ord och gärningar, utan Faderns ord och gärningar. Denna händelse var en av de många och mycket märkliga. Översteprästerna och fariseerna frågade Jesus,
"Vad säger då du?"Jesus svarade dem inte, ty han visste att frågan var falsk, det var inte kvinnan de var ute efter att döma, utan honom själv. I stället böjde han sig ned och skrev med fingret på jorden, två gånger gjorde han det. Vad skrev Jesus och till vem eller vilka skrev han, var det till prästerna eller var det till kvinnan han skrev eller var det både ock? Det har jag undrat över. Har du, kära läsare, också undrat, och kanske även fått några tankar om vad du tror att Jesus skrev. Då får du gärna skriva dem i kommentarsrutan här under, eller till; info@kristnabrev.se  


Kanske skrev Jesus både till prästerna och kvinnan. "Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare"