Sång o Musik                                                           

    På denna sida lägger jag in/länkar till, sång videor, som jag upplever har ett värdefullt andligt budskap och som, inte minst, framförs, inte endast som fint sjunget, utan framför allt som kommande från hjärtat.  
   Musik videona som jag länkar till är inte alltid med kristen bakgrund, utan grunden för mitt val av musik är att den skall harmoniera med de goda ord som aposteln Paulus skriver i Fil. 4:8; 

"För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas - tänken på allt sådant."
   I vår tid är en majoritet av musiken som framförs i media inte varken ren, vacker eller värdig, utan har sitt ursprung från mörkrets makter. Denna orena/ovärdiga sång o musik har även accepterats/upptagits inom kyrkor o samfund och det är bl.a. därför som domen är uttalad över det "andliga" Babylon;
".... ett tillhåll för alla slags orena andar ... " läs bl.a. Upp.14:8, 18:2.
   Herren, vår Gud, har i skapelsen lagt ner gåvan till den rena, vackra och värdiga sången och musiken i människans själ, för att hon genom den skall kunna uttrycka sitt lov till sin Gud och Skapare. 
Sången, "O store Gud, när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt allmakts ord, ...." är ett av de många, många, bevisen för detta. Så grunden för mitt val av både sång och musik är att den skall vara ren, vacker, värdig och kunna sägas vara till Guds namns ära, ty den fina gåvan att kunna skapa och sjunga det som är vackert och upplyftande kommer från Gud. Allt till Hans Namns ära.  
Konung David hade fått den guda-gåvan, han spelade harpa och han skrev de mest andliga psalmer. I sitt lidandes mörker skriver han, profetiskt förebildande Jesu lidande; 

"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? .................. Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger." Ps. 22.

"Höjen jubel till Herren, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen. Lovsjungen Herren med harpa, med harpa och lovsångs ljud. Höjen jubel med trumpeter och basuners ljud inför Herren, konungen." Ps.98:4-6. 
 
  Jesus det renaste: .... 
https://youtu.be/xeeZJCPVmY8                                                             

   Ole Theodor Moe/Lismarie Lampa                                       

  Jag har hört om en stad: .... https://youtu.be/FiobxJzNV3U                                                         Lydia Lithell/Lismarie Lampa                                             
   Som en härlig gudomskälla: .... https://youtu.be/3mYc6Te6bms                                              Fredrik Arvid Blom/Jan Lampa                                                                  
   Närmare Gud till dig: ....  https://youtu.be/aCPaIAD8Dmk                                                           Sarah Adams/Lismarie Lampa                                                                       
   Han giver och giver: ....  https://youtu.be/roN3vjbG_nc                                                                 Flint Annie J./Thor Wiik                                                                          
   Fader i himlen: ....  https://youtu.be/lYjDmAZFMwo                                                                       Göran Stenlund/Orchard Enterprises                                             
   Fader i himlen: ....  https://youtu.be/gKrPjW6k2ug                                                                         Strandakameratene/Ranveig Erlingsdotter Hansen                                                              
   Blott en dag: .... 
 https://youtu.be/Wk4okNENtpQ                                                                           Lina Sandell-Berg/Göran Stenlund                                             
   Blott en dag: ....  https://youtu.be/ZhMDwsz14Qs                                                                           Stora kören Sundsvall                                                                                                                                 Dig Vare Ära: ....     https://youtu.be/wWjEYXOKdjM                                                                         Laudate Eum/Lismarie Lampa                                                        
   Bred Dina Vida Vingar: ....  https://youtu.be/glS0_AMQQe8                                                         Lina Sandell-Berg/Lars Roos, piano                                                        
   Ögonblicket och Evigheten: ....  https://youtu.be/S2EK-Mi1eH8                                                 Karl-Magnus Fredriksson/ obergrecordings                                       
   Låt Mig Få Tända Ett Ljus: ....  https://youtu.be/plDbqDO__r4                                                   Börje Karlsson/Ingmar Nordström                                                     
   O Helga Natt: ....   https://youtu.be/tK1sqs54Vto                                                                             Adolphe Adam/Karl-Magnus Fredriksson/ Jörn Pedersen                                                            O Holy Night: ....   https://youtu.be/OCex0kU2H0o                                                                         Adolphe Adam/piano o orgel/Taylor Harvey                                                                                     Laudate Dominum: ....  https://youtu.be/yLdQvMDnL0o                                                             W. A. Mozart/Bel Canto Choir Vilnius, (Laudate Dominum betyder, Prisa Herren)         
   Tröstevisa: ....  https://youtu.be/9AIxDyJqy5w                                                                                    Benny Andersson/Melker stendahl                                                                                                        Blott en dag: ....  https://youtu.be/0ZOAwApMG4s                                                                          Lina Sandell-Berg/Sissel Kyrkjebo/Tor Arild                                                                                     Någonstans bland alla skuggorna: ....  https://youtu.be/yFxQZy7gpLA                                   Daniel Hallberg/Einar Ekberg/Naxos                                                                                                   Jag är främling, jag är en pilgrim: ....  https://youtu.be/sSwUXxYt0wo                                     Lina Sandell/Ocar Ahnfelt/Einar Ekberg/Naxos                                                                           


    
                      


  What a friend we have in Jesus: .... https://youtu.be/LarFhGeE-ac                                           Joseph Scriven/Acapeldridge                                                                             
  When peace like a river: .... https://youtu.be/VmvnE6erj6I                                                          Horatio Spafford/Thehymnclub                                                                               
   Love Divine All Loves Excelling: ....   https://youtu.be/JGGcqhKShQ8                                       Charles Wesley/Thenba                                                                    
   What a friend we have in Jesus: ....  https://youtu.be/pLb96KDkJys                                        Joseph Scriven/Thenba                                                                              
   Day by Day: ....  https://youtu.be/lNVCcph6cnI                                                                                  Lina Sandell-Berg/SE Samonte                                                           

   Send the Light: ....   youtu.be/4RjmtL7nmw0                                                                                 
   Charles H. Gabriel/Acapeldridge                                                           
   Softly and Tenderly Jesus is Calling: ....   https://youtu.be/WMbk6iTl-vQ                               Will Lamartine Thompson/Timothy Moke, trumpet                                         
   The Lord´s Prayer: ....  https://youtu.be/_tU_IcdTLkc                                                                   Timothy Moke, trumpet                                                      
   And can it be: ....     https://youtu.be/PMCOyY0Rlus                                                                         Charles Wesley/SE Samonte                                                
   To God be the Glory: ....  https://youtu.be/2CeBoSQsBR0                                                           Fanny Crosby/Thenba                                                         
   Blessed Assurance: ....   https://youtu.be/yuyf1YQvcwY                                                                 Christopher J. Brown/Thenba                                                                      
   Take my life and let it be: ....   https://youtu.be/Gf11rReeWIs                                                     Frances R. Havergal/Thenba                                                                                  
    Amazing Grace: ....  https://youtu.be/CDdvReNKKuk                                                                      John Newton/Judy Collins/Gary Downey                            
   Jesus Bleibet Meine Freude: ....   https://youtu.be/u5uvQqMbNnI                                            J.S. Bach/Pianomanie                                                                             
   O for a Thousand Tounges: ....  https://youtu.be/2e475ww32Jg                                            Charles Wesley/Worship Videos                                                                                                              Abide With Me: ....     https://youtu.be/AuS3W9od5hY                                                                    Henry Francis Lyte/Orgel, Cornet, Flugelhorn/Flugel Frank                                                          Abide With Me: ....  https://youtu.be/cxqylxfYyQM                                                                            Henry Francis Lyte/Gods Country/nigel kot                                                                                       Holy Art Thou: ....   https://youtu.be/iPv4G2huaKM                                                                        Händel/Azusa Pacific University Choir                                                                                                  Holy Art Thou: ....  https://youtu.be/09LCn8uPOEo                                                                        Händel/Orgel o orkester/Diane Bish                                                                                                      Nearer My God To Thee: ....    https://youtu.be/eAxvzHesslY                                                        Sarah Flower Adams/DUS347/Organ                                                                                                    Canon i D-dur: ....   https://youtu.be/1h6-3RnvS-Y                                                                            Johann Pachelbel/Pianomanie                                                                                                              Jesu Joy of Man´s Desiring: ....  https://youtu.be/4ueUbiklVzw                                                J. S. Bach/Trumpet and Organ/Kevin Ransom                       
   
Rock of Ages: ....  https://youtu.be/gM7gt_cSxjw                                                                             SE Samonte/Antrim Mennonite Choir                                                                                                    Abide With Me: ....  https://youtu.be/D4uw-GtIcv4                                                                          Henry Francis Lyte/Gert van Hoef/Orgel