Jesu minsta bröder, vilka är det?                        

I Matt. 25:31-46 talar Jesus om domen över folken, domen gäller ett enda spörsmål; hur folken har behandlat Jesu minsta bröder, ........ vilka är det?
 

”Men när Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem ifrån varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.”
 
Jesu ”härlighets tron”, är hans fader Davids tron. Vilken mäktig och märklig händelse detta skall bli. I denna skiljedom är det inte enskilda människor som skall bli dömda, (skiljda) här är det hela folk  (nationer) som skall bli åtskiljda. Mycket stora nationer skall stå där, och många små nationer, alla skall de komma, vare sig de vill det eller inte, inför Jesu härlighets tron. Jesus delar in alla världens nationer i två grupper, två sorter, fårnationer och getnationer. Och nu står de där inför Konungarnas Konung och frågan gäller ett enda spörsmål. Vad har ni gjort/inte gjort, mot dessa mina minsta bröder?
 
För två tusen år sedan så var det Jesus som stod inför denna världens domstol med Pontius Pilatus som domare, men det var Jesu eget folk som hade överlämnat honom till dom, därför sade Jesus;

”Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.”
Här är det omvända roller, här är det Jesus som sitter på domarsätet och världen som skall dömas, dömas efter hur de har behandlat Jesu minsta bröder. Vilka är Jesu minsta bröder? Du tycker kanske att svaret på detta är så självklart att det inte behöver talas om, men så är det inte. Som så många andra Bibliska sanningar, så har även denna sanning gått förlorad för en stor del av den kristna församlingen. Om vi förstår att under den långa tid som förflutit sedan Jesus och apostlarnas undervisning, så har den sunda läran blivit uppblandad med många människoläror. Paulus varnade tydligt för att det skulle komma, ”… en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” (myter). Den tiden är här nu och har varit här länge. Problemet är att vi har inte sett eller förstått att dessa ”myter” är mitt i den kristna församlingen och accepterade såsom Guds sanna ord. En av dessa läror är att Jesu minsta bröder i Matt. 25:31-46, är judarna, vilket inte är en Biblisk lära.
 
När Jesus stod inför Pontus Pilatus så var det judarna, inte Pilatus, som ville ha honom dömd och korsfäst. Det var Jesu bröder efter köttet som dömde honom, det var köttets strid mot anden. Judarna hade samma hat mot Jesus som Josefs bröder hade haft mot Josef många hundra år tidigare. Det var först sedan Josef hade ”uppenbarat” sej för sina bröder i Egypten, som de ångrade sin synd och blev då även andliga bröder till Josef. Därför blir först sedan Jesus har  återkommit/uppenbarat sej,

”Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja , ock deras som hava stungit honom; ….”, som Judafolket kommer att ångra och sörja över sin synd. Först då kan de bli Jesu verkliga bröder, Jesu andliga bröder. ”Köttet” räknas inte längre, Paulus säger det i 2Kor. 5:16;
”….Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus, så känna vi honom nu icke mer på det sättet.”
Det blir först när Judafolket, genom tro, har dött från den gamla naturen, med Jesus på korset och genom dopet i Jesu Namn och har uppstått med Jesus, som de kan bli Jesu bröder. Detta sker inte förrän Jesus kommer åter.
Aposteln förklarar vilka som är Jesu bröder;

”Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. För den skull blyges han icke för att kalla dem bröder”. Hebr. 2:11.
Det är inte det folket som har förkastat Jesus, utan det folk som tror på och har tagit emot Jesus i sina hjärtan som blir helgade och som är Jesu bröder, (syskon).  I Matt. 12:46-50, förklarar Jesus tydligt vilka som är hans bröder. Jesu moder och hans bröder kom och ville tala med honom, men märk väl, Jesus erkände dem inte som sina verkliga bröder.

”Vilken är min moder, och vilka äro mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: Se, här är min moder, och här äro mina bröder! Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.”

Vem är det som gör Faderns vilja? Det är var och en som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan.
”Jesus svarade och sade till dem: Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.”
Så, om du gör Guds gärning, tror på den han har sänt, Jesus, då är det du som är Jesus broder, syster och moder!
Varför kallar Jesus dem, ”…. mina minsta bröder”?  Paulus ger oss svaret på det, när han säger att det som i världen var svagt, det som var ringa och föraktat, ja, det som ingenting var, det utvalde Gud.
1Kor. 1:26-28.
Jesus sade,
”Vadhelst I haven gjort (eller icke gjort) mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort (eller icke gjort) mot mig.”
Så ett med dessa minsta bröder är Jesus att han räknar allt vad folken har gjort mot dem som tror på honom, det har dom gjort mot Jesus själv. Så vilka är det som är så ett med Jesus? Är det Jesu bröder efter köttet, Juda stam, eller är det Jesu bröder, födda av Anden, som är så ett med Jesus?
”Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.” Joh. 3:6.

Så när Jesus kommer åter, då skall han skilja folken ifrån varandra, inte på grund av hur de har behandlat Jesu bröder efter köttet, utan på grund av hur de har behandlat alla dem som genom tron på honom, har blivit ett med Jesus, har blivit,
”…. en kropp och en Ande,” med Jesus och med alla dem som tror på honom. Det är Jesu verkliga bröder.
Så skall folken skiljas från varandra, efter hur de har behandlat Jesu minsta bröder.

"Då skall Konungen svara och säga till dem: ´Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig."  Matt.25:40