Har människan en fri vilja?                                

               Det är en allmän lära inom kristenheten att människan har en fri vilja,                 
                men, ..... är den läran biblisk?


”Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv – för att sedan taga igen det. Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader.” Joh. 10:17-18.

I Jesus ser vi vad fri vilja och fri makt är. Jesus är den enda människan, (Jesus är sann Gud och sann människa) hittills, som är skapad i Guds avbild, därför är Jesus den enda människan, hittills, som har fri vilja och handlingsfrihet.
Pilatus trodde att han hade fri vilja och handlingsfrihet, men Jesus sade honom sanningen;

”Då sade Pilatus till honom: ”Svarar du mig icke? Vet du då icke, att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade honom: ”Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.” Joh. 19:10-11.

Traditionens läror förkunnar att människan har en fri vilja, men Paulus förkunnar oss sanningen, att vi har en bunden vilja;

”Ty jag kan icke fatta, att jag handlar, såsom jag gör; jag gör ju icke, vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.” ”Ja, det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag.”  Rom. 7:15, 19.

Vi måste lära oss att skilja mellan vilja och fri vilja. Gud undervisar oss ofta genom våra egna erfarenheter. Var och en som har/har haft barn, vet genom erfarenhet, att barnet har en vilja, ofta en obändig, jordisk vilja. Men, … och det är viktigt att förstå när vi talar om vår vilja i förhållande till vår himmelske Fader, … barnet har ingen fri vilja i förhållande till sina föräldrar, det är föräldrarnas vilja som råder över barnet, intill den dag barnet blir myndigt. Människan är inte myndig inför Gud, det är endast Jesus som har kommit till den ställningen. Jesu ord;
”Jag och Fadern är ett.”  
Efter Jesus, så är det barnen, som Gud har givit åt Jesus, (Hebr. 2:13) som först blir myndiga inför Gud.


”Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom, sådan han är.” 1Joh. 3:2.
Då, först då, blir vi inte bara, som nu, Guds barn, utan då har vi blivit vuxna, myndiga, Guds söner.  Och först då, när vi såsom Job, blivit fria ifrån vårt kött och får skåda Gud. (Job 19:26, Gal. 5:17)  först då, när vi har blivit Jesus lika, har vi fått en fri vilja, Jesu vilja, Guds vilja.