Det kom några ord ....                                 

           Det kom några ord .... till tröst och uppmuntran. Tack för dem!            

      "Tack för Kristna Brev som blev ett ljus mitt i mörkret av dagens kristenhet." N.N.                         

"När det sedan hade blivit morgon stod Jesus där på stranden ..." Det kommer alltid en ny morgon och nya möjligheter. "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud", säger Jesus i Luk. 18:27." N.N.