Sånger o. dikter                                                
              Jesus, det renaste            
Jesus, det renaste, dyraste, skönaste namn som på människoläppar är lagt!
Rikaste härlighet, helighet, salighet, fullhet av nåd och av sanning och makt.

Motgångar möter mig, aldrig du stöter mig bort från din mäktiga, nådiga famn.
Världen den glömmer mig, Herre, du gömmer mig tätt vid ditt hjärta och nämner mitt namn

Herre, du hör ju mig, Herre, du för ju mig såsom du vet att det tjänar mig bäst.
Hjälp mig att böja mig, lär mig att nöja mig med ditt behag, medan här jag är gäst

Du är det renaste, dyraste, skönaste, rena mig, helga mitt hjärta och sinn.
Lös mig ur snarorna, fräls mig från farorna, tag mig till sist i din härlighet in.

                       Ole Theodor Moe, 1904                              
 

               Det enda jag vet                
Det enda som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd.

Det enda som står igenom alla tider det är Hans kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller. Det varar blott en kort och flyktig stund.

Det enda jag har inför den vita tronen det är en frälsad själ halleluja. Och detta är nog för all min synd blev sonad när Jesus dog för mig på Golgata.

Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. 
                 Lydia Lithell, 1956

 

        Han giver och giver igen 
Han ger mera nåd då min börda blir större När arbetet växer, mer kraft han mig ger Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas När prövningar möta, sin frid han mig ger

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina väldiga eviga skatter
Han giver och giver och giver igen

När allt vad jag ägt av mod synes svika
När kraften är tömd fastän dag ej är slut
När vi har nått botten av tillgångar egna
Vår Fader då endast begynt att ge ut

O, Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta
I tro, ta emot, av de skatter du ger
Och sedan ge ut ty ju mera jag giver
Så strömmar välsignelsens flod ännu mer

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina väldiga eviga skatter
Han giver och giver och giver igen

                            Flint Annie J.                                    

         Jag har hört om en stad     
Jag har hört om en stad ovan molnen      Ovan jordiska dimhöljda länder               
Jag har hört om dess solljusa stränder
   

Och en gång, tänk en gång är jag där       

Halleluja, jag högt måste sjunga                Halleluja, jag går till den staden                  Om än stegen blir trötta och tunga            Bär det uppåt och hemåt ändå                   

Jag har hört om ett land utan tårar            Utan sorg, utan nöd, utan strider                Och där ingen av sjukdom mer lider          Och en gång, tänk en gång är jag där       

Halleluja, där fröjdas vi alla                            Halleluja, vart tvivel försvunnit                    Aldrig mer ska jag stappla och falla        Jag är framme, ja hemma hos Gud   
       

Jag har hört om den snövita dräkten        Och om glansen av gyllene kronor            Jag har hört om den himmelska släkten
Och en gång, tänk en gång är jag där       

Halleluja jag fröjdas i anden                        Jag kan höra den himmelska sången      Och det sliter i jordiska banden                  Ty jag vet jag ska snart vara där

                                  Lydia Lithell                                 

  Gud för dig är allting klart  
Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig.

Läk mitt öga, att  jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig.

Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går, led mig vid din fasta hand, steg för steg till livets land.

När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid  - inneslut den i din frid.

All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.

                      Elis Malmeström, 1936                               

Som en härlig gudomskälla
Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor är den kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor.

Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.

En gång som en jagad duva, som en sårad hjort jag var, men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har.

Under över alla under! Allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång.

När en gång i livets morgon till den gyllne port jag når, då för Jesu stora kärlek ock för mig den öppen står.

Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.

             
Fredrik Arvid Bloom 1917                          

 

                Tänker på dig                     
När dagen är tung och livet känns kallt
är det svårt att se en mening med allt.

Så ensamt det är att bära en sorg. Men bördan kan lätta med andras försorg.

För tankar kan värma och ord göra gott. En blick kan berätta att någon förstått....

Så känn att du har ett stöd här i mig. För det ska du veta - jag tänker på dig!

                            Siv Andersson                                         

 
Du kommen är av ljus en gång 
Du kommen är av ljus en gång
Till ljuset går du åter, 
Du går till den som livet är
Och evigt dig i kärlek bär
Och evigt leva låter, 
Du lämnar en förgänglig del
Och går till den som gör dig hel
I kärlek som ej gränser vet.
Där är din Gud och evighet                                                 
Atle Burman                                               

 


 

        Låt mig få höra om Jesus   
Låt mig få höra om Jesus, Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste sång på vår jord, Sången som änglar i natten sjöngo för herdar en gång: Ära ske Gud i det höga, Frihet från bojornas tvång.

Säg mig det åter och åter, Huru han här gick omkring, Frestad, föraktad och ringa, Ägande själv ingenting. Synderna mina dem bar han, Smärtorna tog han på sig, Redo att hela och hjälpa, Redo att uppoffra sig.

Låt mig få höra om korset, Kvalen och smärtan han led, Visa mig graven i berget, Där man hans kropp lade ned. Under o under av kärlek: Det var för mig som han dog, Det var för mig som han uppstod. Herre, min Gud, det är nog.

Låt mig få höra om Jesus, Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste sång på vår jord. 
 
                         Fanny Crosby, omkr. 1900