Sånger                                                         
              Jesus, det renaste            
Jesus, det renaste, dyraste, skönaste namn som på människoläppar är lagt!
Rikaste härlighet, helighet, salighet, fullhet av nåd och av sanning och makt.

Motgångar möter mig, aldrig du stöter mig bort från din mäktiga, nådiga famn.
Världen den glömmer mig, Herre, du gömmer mig tätt vid ditt hjärta och nämner mitt namn

Herre, du hör ju mig, Herre, du för ju mig såsom du vet att det tjänar mig bäst.
Hjälp mig att böja mig, lär mig att nöja mig med ditt behag, medan här jag är gäst

Du är det renaste, dyraste, skönaste, rena mig, helga mitt hjärta och sinn.
Lös mig ur snarorna, fräls mig från farorna, tag mig till sist i din härlighet in.

               Det enda jag vet                
Det enda som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd.

Det enda som står igenom alla tider det är Hans kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller. Det varar blott en kort och flyktig stund.

Det enda jag har inför den vita tronen det är en frälsad själ halleluja. Och detta är nog för all min synd blev sonad när Jesus dog för mig på Golgata.

Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. 

 

        Han giver och giver igen 
Han ger mera nåd då min börda blir större
När arbetet växer, mer kraft han mig ger
Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas
När prövningar möta, sin frid han mig ger

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina väldiga eviga skatter
Han giver och giver och giver igen

När allt vad jag ägt av mod synes svika
När kraften är tömd fastän dag ej är slut
När vi har nått botten av tillgångar egna
Vår Fader då endast begynt att ge ut

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat har
Ty av sina väldiga eviga skatter
Han giver och giver och giver igen

O, Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta
I tro, ta emot, av de skatter du ger
Och sedan ge ut ty ju mera jag giver
Så strömmar välsignelsens flod ännu mer

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina väldiga eviga skatter
Han giver och giver och giver igen

         Jag har hört om en stad     
Jag har hört om en stad ovan molnen      Ovan jordiska dimhöljda länder               
Jag har hört om dess solljusa stränder
   
Och en gång, tänk en gång är jag där       

Halleluja, jag högt måste sjunga                Halleluja, jag går till den staden                  Om än stegen blir trötta och tunga            Bär det uppåt och hemåt ändå                   

Jag har hört om ett land utan tårar            Utan sorg, utan nöd, utan strider                Och där ingen av sjukdom mer lider          Och en gång, tänk en gång är jag där       

Halleluja, där fröjdas vi alla                            Halleluja, vart tvivel försvunnit                    Aldrig mer ska jag stappla och falla        Jag är framme, ja hemma hos Gud           

Jag har hört om den snövita dräkten        Och om glansen av gyllene kronor            Jag har hört om den himmelska släkten
Och en gång, tänk en gång är jag där       

Halleluja jag fröjdas i anden                        Jag kan höra den himmelska sången      Och det sliter i jordiska banden                  Ty jag vet jag ska snart vara där